corner corner

Kontakt

40-384 Katowice
ul. Ks. Bpa Bednorza 2A-6
tel. kom. 0-513-104-129
tel. 032 730-00-88
tel/fax. 032 730-00-89

KORZYŚCI

Polska Organizacja Handlowa Sp. z o.o. oferuje swoim Udziałowcom i Partnerom szereg korzyści płynących ze współpracy. Dla Wspólników działalność w ramach Spólki niesie za sobą liczne profity, które trudne byłyby do osiągnięcia działając w pojedynkę na coraz bardziej wymagającym rynku. Koncentracja na wybranych grupach asortymentowych a co za tym idzie nastawienie na rozwój wolumenu sprzedaży asortymentu wybranych Producentów jest oczywistą korzyścią dla obu stron.


W ramach grupy dokładamy wiele wysiłku, by współpraca z naszymi partnerami przebiegała w klimacie wzajemnego zrozumienia, zaufania i poszanowania praw drugiej strony. Pracą u podstaw staramy się każdego dnia zapracować na uznanie i szacunek współpracujących z nami Producentów i może dlatego nie sposób postrzegać nas jako grupę "roszczeniową".Od momentu powstania Spółki liczba Udziałowców podwoiła się. Jest to wynikiem pozytywnych opinii o Spółce, jak również starań Zarządu Spółki, by nie naruszać autonomiczności przyłączanych hurtowni.


Struktura i atmosfera grupy POH sprzyja wymianie szeregu wzajemnych doświadczeń i rozwiązań, dzięki którym możemy mówić o stałym i niezmiennym rozwoju organizacyjnym każdej zrzeszonej w POH hurtowni dystrybucyjnej. Decyzje co do przyszłości Spółki, kierunku rozwoju, zamierzeń i planów podejmujemy wspólnie - to z kolei jest dowodem na to, iż każdy w grupie ma czynny wpływ na kształt, charakter i wizerunek naszej Spółki.